Apteka

APTEKA SZPITALNA

ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

Budynek administracji, parter

tel. 729 059 527

Apteka Szpitalna zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa. Szczegółowym zakresem zadań jest bieżące gospodarowanie asortymentem leków i wyrobów medycznych, których poziom zapasu zapewnia terminową i nieprzerwaną realizację potrzeb lecznictwa. Do innych zadań apteki należy zakup leków, ewidencjonowanie oraz rozliczanie księgowe poszczególnych oddziałów. Szpital otrzymuje także leki z darów, które są dystrybuowane przez aptekę.

Apteka bierze także, udział w racjonalizowaniu farmakoterapii poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego i udział w przygotowywaniu i aktualizacji Receptariusza Szpitalnego, a także bierze współudział w prowadzeniu gospodarowania lekami poprzez informację o lekach przekazywanych fachowemu personelowi Szpitala.

Apteka bierze udział w monitorowaniu niepożądanych działań leków poprzez nadzór nad lekami wstrzymywanymi i wycofanymi z obrotu oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.

Powrót