USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH” – znak sprawy: ZP/02/2020 – unieważniony

Posted on Posted in Konkurs ofert 2019, Ogłoszenia

Aktualizacja (2020-02-21): ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERTOferty należy składać do dnia 26.02.2020r do godz. 10.00 w siedzibiezamawiającego, budynek administracji, sekretariat, ul. Warszawska 14,96-200 Rawa Mazowiecka.ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERTPubliczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2020r o godzinie10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, sekretariat, ul.Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka. Aktualizacja (2020-02-22): Aktualizacja (2020-02-26): Aktualizacja (2020-03-01):

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz pielęgniarek oddziałowych

Posted on Posted in Konkurs ofert 2019, Ogłoszenia, Praca

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko: – Naczelnej Pielęgniarki– Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć i Oddziału Chorób Wewnętrznych – Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego– Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Bloku Operacyjnego – Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc– […]

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi wykonywania badań laboratoryjnych

Posted on Posted in Konkurs ofert 2019, Ogłoszenia

Data publikacji na stronie: 2019-01-22 Załączniki (2019-01-22): Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi wykonywania badań laboratoryjnych. SWKO – załączniki   Aktualizacja (2019-01-24): Dane teleadresowe Wyjaśnienia   Aktualizacja (2019-01-29): Zawiadomienie o wyborze oferenta