UNIEWAŻNIONY – Przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/01/2019

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg, Uncategorized

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, tel. 46 89217 02 ; +48 729-059-53 agulska@szpitalrawa.pl , www.szpitalrawa.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/01/2019. Pliki do pobrania: Ogłoszenie SIWZ Aktualizacja 2019-01-22: Unieważnienie

Przetarg nieograniczony: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2018

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2018. Pliki do pobrania: Ogłoszenie SIWZ Aktualizacja (2018-12-21): Pytania i odpowiedzi Aktualizacja (2018-12-28): Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi cz.2 Zadanie nr1 nr2 – zmiana Zał. 6 – zmiana Aktualizacja (2019-01-02): Modyfikacja SIWZ Załącznik nr1 – […]