Izba Przyjęć

Zadaniem Izby Przyjęć (IP) jest ratowanie życia w nagłych przypadkach niewydolności krążeniowo-oddechowej, zatrzymania krążenia; postępowanie w urazach wielonarządowych, urazach czaszkowo-mózgowych, nagłych stanach neurologicznych i laryngologicznych. Izba Przyjęć udziela zarówno pomocy doraźnej jak i w zakresie hospitalizacji, w tym: pacjentom posiadającym skierowanie na hospitalizację i wymagającym hospitalizacji; pacjentom zgłaszającym się w celu udzielenia pomocy doraźnej, u których nie stwierdzono konieczności hospitalizacji.

IP przyjmuje pacjentów w ramach codziennego 24 godzinnego dyżuru

Personel oddziału stanowią lekarze specjaliści medycyny ratunkowej – chorób wewnętrznych, chirurdzy, pediatrzy, ginekolodzy, anestezjolodzy, itd.

Powrót