8
lt. 2021
II edycja Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w centrum teleopieki na rzecz uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w II edycji Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez PIELĘGNIARKĘ lub RATOWNIKA MEDYCZNEGO w centrum teleopieki na rzecz uczestników projektu pn. “CUŚ DOBREGO!”

Obowiązek informacyjny w ramach przeprowadzanego Konkursu

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Projekt umowy