6
kwiecień 2023
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 14 kwietnia 2023 roku do godziny 12:00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi 2