29
sierpień 2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – Konkurs ofert 29.08.2018
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (lekarskich) nad pacjentami Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
Materiały konkursowe są udostępnione na stronie internetowej szpitala: szpitalrawa.pl, oraz w budynku administracji Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 w godz. 7.25 -15.00, informacje telefoniczne pod numerem telefonu: +48 572-707-179.
Termin składania ofert w formie pisemnej to 7 września 2018 roku do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert to 7 września godz. 10.30
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 12 września 2018 roku.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Treść ogłoszenia
SWKO_konkursu
Regulamin Konkursu
Formularz Ofertowy
Umowa wzór

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

30.08.20218r.