30
Lip 2020
OGŁOSZENIE O KONKURSIE ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi konsultacji dietetycznych na rzecz uczestników projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ SZPITAL ŚW. DUCHA
ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka e-mail: ue@szpitalrawa.pl tel. 572-707-179

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE na udzielania świadczeń usługi konsultacji dietetycznych na rzecz uczestników projektu pn.

„W zdrowym ciele zdrowy duch!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w konkursie do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie Konkursu – treść
Formularz Ofertowy
Regulamin Rawa
SWIKO