22
Sty 2019
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi wykonywania badań laboratoryjnych – Konkursy ofert 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług badan laboratoryjnych dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Tresc_ogloszenia
SWKO_zalaczniki
Wpisz tutaj nazwę załącznika
Wpisz tutaj nazwę załącznika

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi 1

Konkurs – Otwarcie Ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Otwarcie ofert 1