7
czerwiec 2024
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2024 roku do godziny 12:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28 czerwca 2024

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi 1
Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Konkurs – Otwarcie Ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie