13
czerwiec 2023
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW) dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 19 czerwca 2023 roku do godziny 12:00. (więcej informacji poniżej  w plikach do pobrania: “Ogłoszenie o Konkursie)

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi 1

Pytania i Odpowiedzi 2

Konkurs – Zmiana terminu otwarcia ofert

ZMIANA TERMINU SKŁADANI I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: 23.06.2023 r. godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający informuje, ze otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.06.2023 r. godz. 12:30

Konkurs – Otwarcie Ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu