Laboratorium

Informacje z Punktu Pobrań i Laboratorium Diagnostycznego w Szpitalu Św. Ducha ul. Warszawska 14 w Rawie Mazowieckiej.


Laboratorium Diagnostyczne wykonuje badania w trybie całodobowym przez 7 dni w tygodniu.
Punkt Pobrań przyjmuje pacjentów w godzinach 7.00 – 11.00 a badania w trybie CITO bez ograniczeń.
Informacja Punktu Pobrań: 729 059 005.
Informacja Laboratorium: 729 059 007.

Płatność kartą w Punkcie Pobrań – przypominamy i zachęcamy do dokonywania płatności kartą, płatność gotówką jest możliwa.

Personel Punktu Pobrań zaopatrzony jest w odpowiednie środki ochrony (ochrona osobista, środki do dezynfekcji) celem zachowania bezpieczeństwa i dla Pacjenta, i dla siebie, i dla personelu wykonującego badania.

UWAGA! W celu wykonania badania ogólnego moczu oraz posiewu moczu należy pobrać w Punkcie Pobrań specjalny pojemnik z transferem, który stosowany jest jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozlaniem moczu w czasie trwania epidemii.


Wyniki ON-LINE

Wszystkie raporty z wykonanych w naszym Laboratorium badań (wyniki badań) można odebrać przez internet. Instrukcję o raz dostęp do wyników można otrzymać po zgłoszeniu takiej potrzeby w czasie wizyty w Punkcie Pobrań.

W czasie trwania epidemii COVID-19 zaleca się szczególną dbałość o stan zdrowia i dbałość o prawidłową odporność organizmu, prawidłowe odżywianie się, właściwy odpoczynek i optymalną długość snu po to by w czasie ewentualnej infekcji organizm jak najlepiej poradził sobie.

Na potrzebę chwili a przede wszystkim w trosce o stan zdrowia naszej rawskiej społeczności przygotowaliśmy pakiety badań oceniające podstawowe funkcje organizmu i poszczególnych narządów oraz ich sprawność:

Pakiet MINI
Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Mocz – badanie ogólne. (42,00zł)

Pakiet MIDI
Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Mocz – badanie ogólne, Mocz – posiew. (58,00zł)

Pakiet MAXI
Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, Mocznik, Elektrolity, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Fosfataza zasadowa, GGTP, Amylaza, Mocz – badanie ogólne, Mocz – posiew. (100,00zł)

Pakiet MAXI Plus
Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, Mocznik, Elektrolity, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Fosfataza zasadowa, GGTP, LDH, Amylaza, Mocz – badanie ogólne, Mocz – posiew, TSH, anty TPO, antyTG, anty CCP. (198,00zł)

Pakiet CITO
Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, Mocznik, Elektrolity, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Fosfataza zasadowa, GGTP, Amylaza, D-Dimer, LDH,Albumina, Mocz – badanie ogólne (120,00zł)
wynik badania do odebrania 2 godziny po pobraniu krwi w formie papierowej lub on-line

Pakiet Plus
Witamina D 25(OH), Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna. (99,00zł)

Cynk – 70,00zł
Selen – 149,00zł

Immunoglobuliny:
IgE – 25,00zł
IgA – 25,00zł
IgM – 25,00zł
IgG – 25,00zł
IgD – 80,00zł

UWAGA!
Pacjentom zgłaszającym się na badanie możemy nieodpłatnie oznaczyć poziom elektrolitów: Na, K, CL.


Dziękujemy bardzo mocno za okazane nam wsparcie, serce i życzliwość.