Medycyna Pracy

Przychodnia Medycyny Pracy

W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 mieści się również Przychodnia Medycyny Pracy gdzie wykonywane są wszystkie niezbędne konsultacje lekarskie oraz psychologiczne, jak i dodatkowe badania diagnostyczne wynikające z przepisów prawa. Badania wstępne, okresowe, kontrolne, wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy. Skierowanie określa charakter pracy oraz zagrożenia wynikające z pracy na danym stanowisku.
Wszystkie te badania możemy wykonać już w jeden dzień!

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach medycyny pracy oferuje szeroki zakres badań:

– badania wstępne,

– badania okresowe,

– badania kontrolne,

– badania przy zmianie stanowiska pracy,

– badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,

– badania kierowców,

– badania wysokościowe,

– badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące, badania czynnościowe (EKG, spirometria, audiometria).

Przychodnia Medycyny Pracy zapewnia bezpośredni kontakt z lekarzem medycyny pracy. Pozwala to w sposób kompetentny rozwiać wątpliwości związane z zagrożeniami na stanowisku pracy. Lekarz medycyny pracy dokonuje oceny stanu naszego zdrowia, przeprowadza także wywiad mający na celu zbadanie środowiska, w jakim będziemy pracować. W trakcie takiej wizyty przeprowadzane są badania wstępne, a wraz z upływem lat pracy na danym stanowisku – badania okresowe i kontrolne.

Wyróżnia nas:

– doświadczona kadra medyczna,

– dogodna lokalizacja w centrum miasta,

– pracownia psychologiczna na miejscu,

– punkt pobrań materiału do badań na miejscu.

Największym atutem Przychodni Medycyny Pracy jest to, że wszelkie badania wykonywane są na miejscu i w ciągu krótkiego okresu czasu pacjent otrzymuje niezbędne zaświadczenia i orzeczenia.

Powrót