NPL

NiŚOZ – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinach 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

– porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub
w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,

– świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,

– świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Powrót