Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Ordynator Oddziału – dr n. med. Krzysztof Noweta

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agnieszka Zielińska

Lekarze asystenci:

– dr Agnieszka Ulanowska-Szejna, specjalista chorób płuc
– dr n. med. Małgorzata Janczak, specjalista chorób płuc


Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej dysponuje 14 łóżkami na oddziale chorób płuc oraz 4 łóżkami na izolowanym pododdziale leczenia gruźlicy i wykonuje specjalistyczne świadczenia medyczne diagnostyczne i lecznicze z zakresu pulmonologii i ftyzjatrii, w szczególności diagnostykę i leczenie astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zapalenia płuc i innych zakażeń dolnych dróg oddechowych, gruźlicy, nowotworów klatki piersiowej, zatorowości płucnej, sarkoidozy, śródmiąższowych chorób płuc. W ramach oddziału funkcjonuje Pracownia Bronchoskopowa i Pracownia Spirometryczna, w których wykonuje się specjalistyczne badania układu oddechowego. Ponadto Oddział ściśle współpracuje z przyszpitalną Poradnią Gruźlicy i Chorób Płuc.

Kontakt:

pulmonologia@szpitalrawa.pl

tel. dyż. piel.: 729059507
tel. gab. lek.: 729059509
tel. sekr.: 729059516