Oddział położniczo-ginekologiczny


Kierownik Oddziału– Jarosław Górski – specjalista położnictwa i ginekologii

Kierownik oddziału noworodkowego– Małgorzata Rosiak-Kocik- specjalista pediatrii

Położna koordynująca – mgr Mariola Prokopczyk

Lekarze asystenci – dr. Paweł Ponewczyński i dr. Lech Badek


Oddział ginekologiczno- położniczo- noworodkowy oferuje miłą i kameralną atmosferę, gdzie mogą leczyć się kobiety z problemami ginekologicznymi, kobiety w ciąży oraz kobiety po porodzie.

Nasz oddział wyposażony jest w dwie sale porodowe oraz pokoje dla kobiet po porodzie dwu i trzy łóżkowe.

Zgłaszając się do porodu kobieta przedstawia swój plan porodu lub wypełnia go w oddziale ,a następnie jest on omawiany z położną. Daje to możliwość poznania preferencji jakie mają przyszli rodzice. Podczas pierwszego okresu porodu położne zachęcają do  korzystania z piłki, ruchu lub immersji wodnej. Proponują również  naturalne metody łagodzenia bólu lub gaz rozweselający. Drugi okres porodu można odbyć w dogodnej dla siebie pozycji , którą pomaga wybrać położna asystująca przy porodzie. Stosując się do standardów krocze nie jest rutynowo nacinane , a noworodek może przebywać po urodzeniu 2 godziny na brzuchu mamy w kontakcie skóra do skóry. W oddziale położniczym stosujemy system „rooming in”, co daje możliwość przebywania matce z noworodkiem przez cały okres pobytu w szpitalu.

Położne dokładają wiele starań, aby karmienie dziecka było wspaniałym przeżyciem i nie sprawiało trudności. W sytuacjach , gdy pojawia się problem profesjonalnie go rozwiązują.


Torba do porodu

Szkoła rodzenia

Poradnia ginekologiczno-położnicza