Oddziały

  • Izba Przyjęć
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
  • Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Noworodkowy
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Oddział Pediatryczny