Poradnie specjalistyczne

Zespół Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych

ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

rejestracja: tel.  729-059-525

Nasze poradnie specjalistyczne mają charakter modelowej placówki przyszpitalnej. Wszystkie, wchodzące w jej skład, poradnie współpracują z Oddziałami Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej
i korzystają z jego pełnej bazy diagnostycznej w zakresie m.in. badań biochemicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych, ultrasonograficznych, radiologicznych, endoskopowych, tomograficznych. Poradnie uczestniczą w procesie kwalifikacji pacjentów do leczenia szpitalnego, jak również stwarzają możliwość kontynuowania leczenia
i obserwacji ich po zakończonej hospitalizacji w oddziałach szpitalnych dając gwarancje pełnej i kompleksowej opieki nad pacjentem od momentu zdiagnozowania choroby aż do pełnego wyleczenia.

W skład placówki wchodzą poradnie i gabinety diagnostyczno-zabiegowe, w których udzielane są konsultacje w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

  • gruźlicy i chorób płuc
  • onkologii
  • ortopedii
  • odwyku oraz zapobieganiu i zwalczaniu uzależnień
  • oraz usługi komercyjne z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinach:
  • chirurgii ogólnej
  • neurologii
  • ginekologii i położnictwa

W przychodniach udzielane są świadczenia zdrowotne świadczeniobiorcom w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz porady osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE/EFTA na zasadach przewidzianych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Powrót