Przetarg nieograniczony: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2018

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2018.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Aktualizacja (2018-12-21):

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja (2018-12-28):

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz.2

Zadanie nr1 nr2 – zmiana

Zał. 6 – zmiana

Aktualizacja (2019-01-02):

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr1 – zmiana

Aktualizacja (2019-01-04):

Otwarcie ofert

Aktualizacja (2019-01-16):

Rozstrzygnięcie przetargu