Przetarg nieograniczony: „Dostawa leków”

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków”znak sprawy: ZP/01/2020

Data publikacji: 2020-01-20

Aktualizacja (2020-01-24):

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej informuje że w postępowaniu dotyczącym wyżywienia pacjentów
Szpitala w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i
Zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień

Aktualizacja (2020-01-27):

Aktualizacja (2020-01-30):

Aktualizacja (2020-02-18):