UNIEWAŻNIONY – Przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/01/2019

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg, Uncategorized

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, tel. 46 89217 02 ; +48 729-059-53 agulska@szpitalrawa.pl , www.szpitalrawa.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Świadczenie usług wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/01/2019.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Aktualizacja 2019-01-22:

Unieważnienie