Przetarg nieograniczony „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego” – znak sprawy: ZP/05/2019 (aktualizacja 2019-07-09)

Posted on Posted in Ogłoszenia, Przetarg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego” – znak sprawy: ZP/05/2019.

Załączniki:

Ogłoszenie
SIWZ

Aktualizacja (2019-06-25):

Odpowiedzi
Zmiana terminu

Aktualizacja (2019-07-01):

Otwarcie ofert

Aktualizacja (2019-07-09):

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty