Szpital SPZOZ

Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  oferuje usługi zdrowotne, które realizowane są w oddziałach szpitalnych w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz w poradniach specjalistycznych–ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Usługi te wykonywane są  w oparciu o najnowsze trendy medyczne oraz wysokiej klasy sprzęt, aparaturę diagnostyczną, a także wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Szpital posiada również w swojej strukturze organizacyjnej zakontraktowaną z Narodowym Funduszem Zdrowia Izbę Przyjęć, w której udzielana jest pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania.

Szpital jest zakładem diagnostyczno – leczniczym z ponad 600 letnią tradycją, która przekazywana przez lata wszystkim pracownikom wytworzyła w ich świadomości nieustanną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i jego rodzinie.

Zakwalifikowany do I poziomu referencyjnego Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej składa się z 5 oddziałów: Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowego, Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć z salą obserwacyjną, Działu Anestezjologii.

Wchodzące w skład szpitala poradnie specjalistyczne mają charakter modelowej placówki przyszpitalnej. Wszystkie, wchodzące w jej skład, poradnie współpracują z Oddziałami Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej i korzystają z jego pełnej bazy diagnostycznej w zakresie m.in. badań biochemicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych, ultrasonograficznych, radiologicznych, endoskopowych, tomograficznych. Poradnie uczestniczą w procesie kwalifikacji pacjentów do leczenia szpitalnego, jak również stwarzają możliwość kontynuowania leczenia i obserwacji ich po zakończonej hospitalizacji w oddziałach szpitalnych dając gwarancje pełnej i kompleksowej opieki nad pacjentem od momentu zdiagnozowania choroby aż do pełnego wyleczenia. W skład placówki wchodzą poradnie i gabinety diagnostyczno-zabiegowe, w których udzielane są konsultacje w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: gruźlicy i chorób płuc, onkologii, okulistyki dla dzieci, Ortopedii, odwyku oraz zapobieganiu i zwalczaniu uzależnień oraz usługi komercyjne z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinach: chirurgii ogólnej, neurologii, ginekologii i położnictwa.