TK bez kontrastu

 • Co najmniej 6 godz. przed badaniem nie należy spożywać posiłku 
 • Na 3 godziny przed badaniem należy wypić ok 2 litrów wody niegazowanej,
 • Do badania TK w sedacji należy zgłosić się na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem ( bez przyjmowania płynów )
 • W przypadku przyjmowania leków na stałe przed badaniem pacjent powinien skonsultować przygotowanie do badania z lekarzem prowadzącym

Wymagana dokumentacja do badania:

 • aktualne skierowanie na badanie w oryginale,
 • wcześniejsze opisy, obrazy  badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
 • osoby niepełnoletnie – książeczka zdrowia dziecka.
 • ankieta przed badaniem. Ankietę pacjent otrzymuje w rejestracji w dniu badania. W tym celu należy zgłosić się na badanie 15 min wcześniej.

Przebieg badania

 • Badanie jest bezbolesne
 • Trwa od 10 do 30 min w zależności od rodzaju wykonywanego badania
 • Pacjent pozostaje w pozycji leżącej
 • Podczas badania nie wolno się poruszać

Niektóre badania wymagają wstrzymania oddechu, zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.