TK z kontrastem

 • Badanie TK z kontrastem – pacjent powinien wykonać badanie w laboratorium określające stężenie kreatyniny w surowicy, nie później niż 7 dni przed datą badania TK.
 • Przed badaniem lekarz podaje dożylnie kontrast tzw. jodowy środek kontrastowy
 • Pacjenci chorujący na cukrzycę powinni skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia przyjmowania leków podczas badania. Leczeni Metforminą: z prawidłowymi parametrami nerkowymi (kreatynina < 1, e-GFR >60) nie ma wskazań do odstawiania Metforminy, z nieprawidłowymi parametrami nerkowymi (kreatynina > 1, e-GFR <60 powinni odstawić Metforminę na 48H przed i 48h po badaniu TK z dożylnym podaniem jodowego środka kontrastowego> Odstawienie Metforminy powinno zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym
 • Pacjenci z chorobami nerek i tarczycy powinni skonsultować badanie TK z lekarzem prowadzącym.
 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego  kobiety karmiące piersią, nie powinny karmić dziecka w ciągu 24 h, ściągnięty pokarm w tym czasie nie powinien zostać podany dziecku.
 • Ostatni posiłek należy spożyć 6 godz. przed badaniem
 • 3 godziny przed badaniem należy wypić ok 2 litrów wody niegazowanej,
 • Do badania TK w sedacji należy zgłosić się na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem ( bez przyjmowania płynów )
 • W przypadku przyjmowania leków na stałe przed badaniem pacjent powinien skonsultować przygotowanie do badań z lekarzem prowadzącym

Wymagana dokumentacja do badania:

 • aktualne skierowanie na badanie w oryginale,
 • aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21dni),
 • wcześniejsze wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), badań laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
 • dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
 • osoby niepełnoletnie – książeczka zdrowia dziecka.
 • Ankieta przed badaniem. Ankietę pacjent otrzymuje w rejestracji w dniu badania. W tym celu należy zgłosić się na badanie 15 min wcześniej.

Przebieg badania:

 • Badanie jest bezbolesne
 • Trwa od 10 do 30 min w zależności od rodzaju wykonywanego badania
 • Pacjent pozostaje w pozycji leżącej
 • Podczas badania nie wolno się poruszać
 • Niektóre badania wymagają wstrzymania oddechu, zgodnie z zaleceniami personelu

Po badaniu pacjent powinien wypić dużą ilość wody niegazowanej ze względu na przyjęcie środka kontrastującego.