USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NIEBEZPIECZNYCH” – znak sprawy: ZP/02/2020 – unieważniony

Posted on Posted in Konkurs ofert 2019, Ogłoszenia

Aktualizacja (2020-02-21):

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 26.02.2020r do godz. 10.00 w siedzibie
zamawiającego, budynek administracji, sekretariat, ul. Warszawska 14,
96-200 Rawa Mazowiecka.
ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2020r o godzinie
10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji, sekretariat, ul.
Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Aktualizacja (2020-02-22):

Aktualizacja (2020-02-26):

Aktualizacja (2020-03-01):