31
Lip 2020
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Dostawa leków – fortrans”(ZP/05/2020)

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków – fortrans” – znak sprawy: ZP/05/2020

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie Treść
SWIZ – leki

Przetarg – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na zadane pytania przez podmioty biorące udział w przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Pytania_odpowiedzi_05.08.2020
Pytania_odpowiedzi_07.08.2020

Przetarg – Terminy Otwarcia Ofert

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków – fortrans” – znak sprawy:
ZP/05/2020
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie
ofert na ww postępowanie.

Kwota przeznaczona na realizacje zamówienia: 40 000,00 PLN

Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul.
Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź zaoferowała cenę brutto za realizacje zamówienia: 33 271,56 zł.
Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2022 r.
Termin płatności 60 dni.

Informacja z Otwarcia Ofert

Przetarg – Wybór Najkorzystniejszej Oferty

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej uprzejmie
informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków-fortrans” – znak sprawy:
ZP/05/2020 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia tj. cena – 100%,

zawiadomienie_strona_wybor najkorzystniejszej oferty