9
listopad 2020
(Aktualizacja) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” (ZP/08/2020)

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/08/2020

Obowiązek informacyjny w ramach postępowania przetargowego.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

WYNIKI PRZETARGU

Ogłoszenie

SIWZ – Dostawa energii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Lista podmiotów grupy kapitałowej

Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

Pełnomocnictwo

Modyfikacja

Zmiana terminu

Przetarg – Informacja Otwarcia Ofert

Poniżej przedstawione został termin otwarcia ofert przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z obowiązującymi terminami.

Informacja