18
Gru 2018
Przetarg nieograniczony: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2018

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2018.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy jak i osoby prywatne biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Pytania i Odpowiedzi

Otwarcie Ofert

Podano terminy otwarcia ofert przetargu

Wyniki Przetargu

Przedstawiamy wyniki przetargu.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z nami za pomocą email lub telefonicznie.