2
czerwiec 2020
[Aktualizacja 2020-06-10] Zaproszenie do składania ofert dot. „Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/04/2020

Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego-
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,
Budynek administracji, sekretariat,

Adres: ul. Warszawska 14, 96-200
Rawa Mazowiecka
w terminie najpóźniej do 09.06.2020r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.06.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie
Zamawiającego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej, Budynek administracji, sekretariat, Adres: ul. Warszawska
14, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy jak i osoby prywatne biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Otwarcie Ofert

Podano terminy otwarcia ofert przetargu

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z nami za pomocą email lub telefonicznie.