Zespół

Koordynator diagnostyki obrazowej:

mgr Wojciech Piotrowski

Lekarze radiolodzy:

Dr n. med. Cyprian Wolski

Lek. med. Michał Olejnik

Lek. med. Michał Górski

Technicy:

Technik elektoradiologii – Bogusława Kraćkowska

Elektroradiolog – mgr Marta Górska