Gastroskopia

Instrukcja jak prawidłowo przygotować się od badania?

 

Aby badanie mogło zostać przeprowadzone zgodnie z planem:

1. 10 dni przed badaniem odstawić leki osłonowe od żołądka,
2. Przyjmując leki p/zakrzepowe – skonsultować z lekarzem kierującym,
3. na 6 godzin przed gastroskopią należy powstrzymać się od jedzenia, a na 4 godziny od picia,
4.  przez kilka godzin nie należy także palić papierosów i żuć gumy,
5. do wykonania badania niezbędna jest pisemna zgoda pacjenta,
     jeśli pacjent nosi protezy zębowe, należy je wyjąć.

Dokładnych wskazówek oraz rad dotyczących przygotowania na gastroskopii powinien udzielić personel SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Przebieg Badania – Gastroskopia

 

  1. Pacjent zostaje ułożony na lewym boku, z lekko uniesioną górną połową ciała.
    2. Zwykle przed wprowadzeniem endoskopu znieczula się gardło poprzez użycie środka znieczulającego w formie aerozolu; najczęściej jest to lidokaina.
    3. Po umieszczeniu w jamie ustnej plastikowego ochraniacza, tzw. ustnika, wprowadza się endoskop i prosi o przełykanie.
    4. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badania w krótkim znieczuleniu ogólnym.
    5. Zaleca się skupienie uwagi pacjenta na głębokim, miarowym oddychaniu, co pozwala zmniejszyć występujący podczas gastroskopii odruch wymiotny.

UWAGA! Po badaniu przez dwie godziny nie należy pić, jeść ani palić. Jeśli zostały zastosowane środki znieczulające i/lub nasenne, przez kilka godzin nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych.

 Dokładamy wszelkich starań, by ceny usług wyświetlanych na stronie Szpitala były aktualne. Jednakże dla pewności  zachęcamy do kontaktu z nami pod  numerem 729  059 525 w celu potwierdzenia ceny i terminu badania. 

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?