Przychodnia POZ
Podstawowe Informacje

Poradnia Rejonowo-Specialistyczna (POZ- Podstawowa Opieka Zdrowotna).

Zapewnia pacjentom Świadczenia zdrowotne w przychodni lub domu. W skład opieki POZ wchodzą: 

 • Poradnia lekarza POZ, w której przyjmują lekarze ze specjalizacją z Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna lekarza POZ
 • Gabinet zabiegowy
 • Gabinet położnej
 • Gabinet pielęgniarki środowisko – rodzinnej

Czynności pielęgniarskie w ramach gabinetu zabiegowego POZ zgodnie ze skierowaniem:

 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • EKG
 • Iniekcje domięśniowe i dożylne
 • Zakładanie i zmiana opatrunków
 • Zdejmowanie szwów
 • Szczepienia
 • Kompleksowa opieka pielęgniarska w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób

Czynności położnej  POZ :

Kompleksowa pielęgnacja opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej obejmująca opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych,
 • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

Pacjent ubezpieczony ma prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 2 razy w ciągu roku.
Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Personel Poradni POZ

4 lekarzy specjalistów Chorób Wewnętrznych

2 lekarzy specjalistów Pediatrów

Pielęgniarki POZ

Pielęgniarki Środowiskowe

Pielęgniarkę w zakresie szczepień ochronnych

6 pielęgniarek medycyny szkolnej

Położna środowiskowa

Kontakt:

Poradnia Rejonowo - Specjalistyczna znajduje się w samodzielnym budynku w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8

Przychodnia czynna jest 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00  - 18.00.

Rejestracja:  (+48)46 814 20 65

Poradnia Pediatryczna  zapewnia diagnostykę i leczenie dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia . Dysponujemy 8 miejscami dla pacjentów i zapewniamy warunki umożliwiające przebywanie rodziców/opiekunów wraz z dzieckiem. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt podarowany przez WOŚP ( aparat usg, ekg,kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne,
wagi niemowlęce). Zapewniamy szeroki zakres bad. lab , obrazowych ( CT, USG ) i możliwość wykonania gastroskopii.

 

Pacjenci i ich rodzice mogą liczyć na szybką i fachową pomoc  wykwalifikowanej kadry
lekarzy i pielęgniarek.
Nowa Świetlica dla pacjentów umila pobyt w szpitalu. Na wyposażeniu świetlicy są książki,
płyty, gry, zabawki. Każde dziecko podczas wypisu z oddziału otrzymuje książeczkę.

Kontakt:

Gabinet lekarski: (+48) 729059512

Gabinet pielęgniarki: (+48) 729059510

Medycyna Szkolna realizuje usługę medyczną w Środowisku nauczania  na terenie Rawy Mazowieckiej i Białej Rawy:

Zakres usług oferowanych przez Poradnię Medycyny Szkolnej: 

 • porada ogólną pielęgniarską – indywidualne poradnictwo zdrowotne,
 • badania przesiewowe ( wykaz świadczeń z zakresu profilaktyki prowadzonej w wieku rozwojowym, testy przesiewowe)
 • zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju uczniów,
 • udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych.( przeciwdziałanie paleniu tytoniu oraz spożywania alkoholu)
 • identyfikowanie uczniów z nowymi problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  - i wiele innych zadań

Kontakt:

Numer telefonu:  (+48) 814 20 65

W ramach Medycyny Pracy wykonywane są wszystkie niezbędne konsultacje lekarskie oraz psychologiczne, jak i dodatkowe badania diagnostyczne wynikające z przepisów prawa. Badania wstępne, okresowe, kontrolne, wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy. Skierowanie określa charakter pracy oraz zagrożenia wynikające z pracy na danym stanowisku.
Wszystkie te badania możemy wykonać już w jeden dzień!

Medycyna Pracy oferuje szeroki zakres badań:

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • badania przy zmianie stanowiska pracy,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania kierowców,
 • badania wysokościowe,
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące, badania czynnościowe (EKG, spirometria, audiometria).
 • porady specjalistyczne (neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, itp.)

Przychodnia Medycyny Pracy zapewnia bezpośredni kontakt z lekarzem medycyny pracy. Pozwala to w sposób kompetentny rozwiać wątpliwości związane z zagrożeniami na stanowisku pracy. Lekarz medycyny pracy dokonuje oceny stanu naszego zdrowia, przeprowadza także wywiad mający na celu zbadanie środowiska, w jakim będziemy pracować. W trakcie takiej wizyty przeprowadzane są badania wstępne, a wraz z upływem lat pracy na danym stanowisku – badania okresowe i kontroln

 

Zapisy na badania są przyjmowane przez pielęgniarkę 5 dni w tygodniu (telefonicznie lub osobiście)
pod numerem telefonu : 46 307 04 45.

Kontakt:

Numer telefonu 1:  (46) 814 20 65

Numer telefonu 2: (46) 307 04 45

W tym miejscu powinien pojawić się krótki opis charakteryzujący  tę konkretną jednostkę szpitala w Rawie Mazowieckiej. 

 

Zakres działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NPL) to przede wszystkim:

 • porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub
  w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
 • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinach 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od prac

Kontakt:

Tel.: (+48) 729 059 544

Rejestracja: (+48)729 059 525

Punkt Pobrań przyjmuje pacjentów w godzinach 7.00 – 11.00 w POZ Mieszczącym się przy ulicy Niepodległości 8 . Natomiast badania w trybie CITO wykonywane są w szpitalu mieszczącym się przy ulicy Warszawskiej 14 w trybie całdoobowym przez 7 dni w tygodniu (24h/7)   

 

 UWAGA! W celu wykonania badania ogólnego moczu oraz posiewu moczu należy pobrać w Punkcie Pobrań specjalny pojemnik z transferem, który stosowany jest jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozlaniem moczu w czasie trwania epidemii

Wyniki ON-LINE

Wszystkie raporty z wykonanych w naszym Laboratorium badań (wyniki badań) można odebrać przez internet. Instrukcję o raz dostęp do wyników można otrzymać po zgłoszeniu takiej potrzeby w czasie wizyty w Punkcie Pobrań.

Płatność kartą w Punkcie Pobrań – przypominamy i zachęcamy do dokonywania płatności kartą jeżeli jest to możliwe. Płatność gotówką nadal jest możliwa

UWAGA!
Pacjentom zgłaszającym się na badanie możemy nieodpłatnie oznaczyć poziom elektrolitów: Na, K, CL.
 

Kontakt:

Godziny Pracy: 7:00-11:00

Informacja Punktu Pobrań: (+48) 729 059 005

Informacja Laboratorium: (+48) 729 059 007

Pakiety badań profilaktycznych to bezpieczny i polecany sposób oceny, a także monitorowania ogólnego stanu zdrowia pacjentów. To forma badań przesiewowych, które dają możliwość wykluczenia różnych schorzeń bądź wykrycia ich we wczesnym etapie, nawet przed wystąpieniem objawów. W tym ostatnim przypadku znacznie rosną szanse na szybką diagnozę, rozpoczęcie leczenia i w efekcie – w większości przypadków – na wyleczenie choroby. W trosce o stan zdrowia naszej rawskiej społeczności przygotowaliśmy pakiety badań oceniające podstawowe funkcje organizmu i poszczególnych narządów oraz ich sprawność:

Dokładamy wszelkich starań, by ceny usług wyświetlanych na stronie Szpitala były aktualne. Jednakże dla pewności zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem 729 059 005 lub 729 059 007 w celu potwierdzenia ceny i terminu badania.

 

Pakiet MINI

Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Mocz – badanie ogólne. (42,00PLN)

Pakiet MIDI

Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Mocz – badanie ogólne, Mocz – posiew. (58,00PLN)

Pakiet MAXI

Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, Mocznik, Elektrolity, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Fosfataza zasadowa, GGTP, Amylaza, Mocz – badanie ogólne, Mocz – posiew. (100,00PLN)

Pakiet MAXI Plus

Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, Mocznik, Elektrolity, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Fosfataza zasadowa, GGTP, LDH, Amylaza, Mocz – badanie ogólne, Mocz – posiew, TSH, anty TPO, antyTG, anty CCP. (198,00PLN)

Pakiet CITO

Morfologia z rozdziałem leukocytów, CRP, Kreatynina, Mocznik, Elektrolity, AST, ALT, Bilirubina całkowita, Fosfataza zasadowa, GGTP, Amylaza, D-Dimer, LDH,Albumina, Mocz – badanie ogólne (120,00PLN)

– wynik badania do odebrania 2 godziny po pobraniu krwi w formie papierowej lub on-line

Pakiet Plus

Witamina D 25(OH), Witamina B12, Kwas foliowy, Ferrytyna. (99,00PLN)

Poziom Cynku

Oznacznie Poziomu Cynku (70,00PLN)

Poziom Selenu

Oznacznie Poziomu Selenu (140,00PLN)

Immunoglobuliny

IgE – 25,00PLN
IgA – 25,00PLN
IgM – 25,00PLN
IgG – 25,00PLN
IgD – 80,00PLN

Na Skróty

Oddziały Szpitalne

Cennik
Medycyna Pracy
Dla Pacjenta
Kontakt / Parking / Mapa
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Aktualności
Dlaczego właśnie my?