Ogłoszenia
Podstawowe Informacje

Przetargi

[Rozstrzygnięcie] Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni w celu zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej.

18
grudzień 2023
[Rozstrzygnięcie] Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni w celu zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni w celu zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę powierzchni dla Systemu Telewizji Szpitalnej – nie otwierać przed 27.12.2023 r. o godz. 10:00”.

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Przetargu

Formularz ofertowy

Umowa dzierżawy

Przetarg – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na zadane pytania przez podmioty biorące udział w przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Pytanie i odpowiedź

Przetarg – Informacja o wyborze oferty

Informacja

[Aktualizacja] Pisemny przetarg ofertowy na zbycie poprzez sprzedaż używanego urządzenia medycznego

30
marzec 2023
[Aktualizacja] Pisemny przetarg ofertowy na zbycie poprzez sprzedaż używanego urządzenia medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie poprzez sprzedaż urządzenia medycznego – Tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem marki PHILIPS 2013, MIX 16-SLICE, typ 454110120021, nr fabryczny EP16E130008.

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja warunków przetargu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy Tomografu

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

22
lt. 2023
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96200 Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na najem pomieszczeń mieszczących się przy ul. Niepodległości 8.

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy LOKAL I

Formularz ofertowy LOKAL II

WYNIKI PRZETARGU

[Aktualizacja] Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala

11
październik 2022
[Aktualizacja] Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w przetargu „Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala”.

Więcej informacji na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6bd64203-90f3-4e35-ade2-4596387db592

Termin składania ofert: 24.10.2022r. do godz. 12:00.

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Informacja o przetargu

SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wzór umowy

Przetarg – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na zadane pytania przez podmioty biorące udział w przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Pytania 14.10.2022r.

Pytania 17.10.2022r.

Przetarg – Zmiana Terminów Otwarcia Ofert

Poniżej przedstawione została zmiana terminów otwarcia ofert przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z nowymi terminami.

Ogłoszenie o zmianie terminu

Przetarg – Otwarcie ofert

Poniżej przedstawione zostały wyniki przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z plikami.

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego

27
wrz. 2022
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego.

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższym pismem:

Ogłoszenie o przetargu

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę leków ZP/01/2021

27
czerwiec 2021
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę leków ZP/01/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o rozpoczęciu Postępowania w zakresie dostawy leków – znak sprawy ZP/01/2021

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki do specyfikacji
Załączniki do oferty

Przetarg – Wybór Najkorzystniejszej Oferty

Poniżej przedstawione zostały wyniki przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z plikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizacja i przeprowadzenie działań świadomościowych dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”

11
lt. 2021
Organizacja i przeprowadzenie działań świadomościowych dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”

Informujemy o rozpoczęciu procesu zamówieniowego usługi: „Organizacja i przeprowadzenie działań świadomościowych dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu „Krok w stronę zdrowia. Program badań przesiewowych raka jelita grubego”

Dane dotyczące postępowania przetargowego znajdą Państwo w linku poniżej:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0f368b61-0bfa-4031-9fca-6ef2c19b00da

Do pobrania również informacja zawierająca identyfikator postępowania – POBIERZ

[AKTUALIZACJA] Wdrożenie oprogramowania do obsługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” – ROZSTRZYGNIĘCIE

30
listopad 2020
[AKTUALIZACJA] Wdrożenie oprogramowania do obsługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” – ROZSTRZYGNIĘCIE

Wdrożenie oprogramowania do obsługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.

Obowiązek informacyjny w ramach postępowania przetargowego.

Odwołanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”. Numer referencyjny: ZP/09/2020.

Wezwanie – dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” o numerze referencyjnym: ZP/09/2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2020r. pod nr. 759736-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Cofnięcie odwołania – dotyczycącego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie wdrożenia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – zmiana

Umowa powierzenia

Przetarg – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na zadane pytania przez podmioty biorące udział w przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Przetarg – Zmiany Terminów Otwarcia Ofert

Poniżej przedstawione zostały zmiany terminów otwarcia ofert przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z obowiązującymi terminami.

Zmiana terminu otwarcia ofert

 II zmiana terminu otwarcia ofert

III zmiana terminu otwarcia ofert

IV zmiana terminu otwarcia ofert

V zmiana terminu otwarcia ofert

Informacja o otwarciu Ofert

Poniżej przedstawiona została informacja  o otwarciu złożonych ofert.

Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z informacją.

Otwarcie ofert

Przetarg – Wybór Najkorzystniejszej Oferty

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.” – znak sprawy: ZP/09/2020 został rozstrzygnięty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Aktualizacja) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” (ZP/08/2020)

9
listopad 2020
(Aktualizacja) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” (ZP/08/2020)

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej” – znak sprawy: ZP/08/2020

Obowiązek informacyjny w ramach postępowania przetargowego.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

WYNIKI PRZETARGU

Ogłoszenie

SIWZ – Dostawa energii

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór umowy

Lista podmiotów grupy kapitałowej

Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z OSD

Pełnomocnictwo

Modyfikacja

Zmiana terminu

Przetarg – Informacja Otwarcia Ofert

Poniżej przedstawione został termin otwarcia ofert przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z obowiązującymi terminami.

Informacja

Konkursy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

17
Maj 2024
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Konkurs ofert – na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDÓW RUCHU w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej”
w Sekretariacie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (budynek administracji, I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 12.00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

SWKO

Regulamin Konkursu

Formularz ofertowy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii/elektroradiologa dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

9
kwiecień 2024
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii/elektroradiologa dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zawodzie technika elektroradiologii/elektroradiologa w SPZOZ  w Rawie Mazowieckiej.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii/elektroradiologa” w Sekretariacie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (budynek administracji, I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi

[ROZSTRZYGNIĘCIE] Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań MR za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

2
kwiecień 2024
[ROZSTRZYGNIĘCIE] Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań MR za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań MR za pomocą teleradiologii dla pacjentów  SPZOZ w Rawie Mazowieckiej   

Szacunkowa liczba badań w okresie trwania umowy wynosi:
opis badania MR głowy, kręgosłupa  – 2 000 szt.
opis badania MR brzucha, miednicy  – 1 000 szt.
opis badania MR stawy, kości  – 1 000 szt.
opis badania MR klatka piersiowa  – 500 szt

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań MR”  w  Sekretariacie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (budynek administracji, I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r.  do godz. 12.00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia danych

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi 1

Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Konkurs – Otwarcie Ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu

[Rozstrzygnięty] Ogłoszenie o Konkursie na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

2
2 lt., 2024
[Rozstrzygnięty] Ogłoszenie o Konkursie na świadczenia zdrowotne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Oferty w formie pisemnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2024 r. do godz. 12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin

SWKO

Formularz cenowy – NOWY

Formularz ofertowy

Projekt umowy – NOWA

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi 1

Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Pytania i Odpowiedzi 4

Konkurs – Zmiana terminu otwarcia ofert

Został zmieniony termin otwarcia ofert. Szczegóły nowych terminów znajdą Państwo w pliku poniżej.

Zmiana terminu otwarcia ofert

Konkurs – Otwarcie Ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Konkursu

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem

12
grudzień 2023
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci  w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem.

Termin składania ofert upływa 19.12.2023 r.  do godz. 12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Formularz ofertowy

Umowa projekt

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań TK i RTG za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

30
październik 2023
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań TK i RTG za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci
wykonywania opisu badań TK i RTG za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Szacunkowa liczba badań w okresie trwania umowy wynosi:
badanie RTG (pilne) – 3000 szt.
badanie RTG (planowe) – 500 szt.
badanie TK (pilne) – 2000 szt.
badanie TK (onkologiczne) – 250 szt.,
Badanie TK (planowe) – 1000 szt.

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2023 r. o godz. 12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia danych

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytanie 1

Konkurs – Zawiadomienie z otwarcia ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

22
wrz. 2023
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w charakterze ratownika medycznego w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej .

Termin Składania ofert upływa 28 września 2023 roku o godz.12:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych przez pielęgniarkę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej

22
wrz. 2023
Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych przez pielęgniarkę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz w Białej Rawskiej
w następujących pakietach:

1. Podstawowa Opieka zdrowotna, ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka w zakresie:
a) Pielęgniarka szkolna
b) Pielęgniarka POZ

2. Podstawowa Opieka Zdrowotna w Białej Rawskiej, w zakresie:
a) Pielęgniarka szkolna
b) Pielęgniarka POZ

Termin składania ofert upływa 28 września 2023 roku o godz.10:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Konkurs na Udzielenie świadczenie zdrowotnych przez technika elektroradiologii /elektroradiologa w Pracowni RTG i Tomografii Komputerowej w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

15
wrz. 2023
Konkurs na Udzielenie świadczenie zdrowotnych przez technika elektroradiologii /elektroradiologa w Pracowni RTG i Tomografii Komputerowej w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w Konkursie na udzielenie świadczenie zdrowotnych przez technika elektroradiologii /elektroradiologa w Pracowni RTG i Tomografii Komputerowej w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Termin składania ofert upływa 22 września 2023 roku o godz. 10:00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

13
wrz. 2023
Ogłoszenie o Konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  w następujących pakietach:

  • Podstawowa Opieka zdrowotna, ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna w Białej Rawskiej

Termin składania ofert upływa 22 września 2023 roku o godz. 10:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Kontakt / Parking / Mapa
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?