11
październik 2022
[Aktualizacja] Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w przetargu „Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala”.

Więcej informacji na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6bd64203-90f3-4e35-ade2-4596387db592

Termin składania ofert: 24.10.2022r. do godz. 12:00.

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Informacja o przetargu

SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wzór umowy

Przetarg – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na zadane pytania przez podmioty biorące udział w przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Pytania 14.10.2022r.

Pytania 17.10.2022r.

Przetarg – Zmiana Terminów Otwarcia Ofert

Poniżej przedstawione została zmiana terminów otwarcia ofert przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z nowymi terminami.

Ogłoszenie o zmianie terminu

Przetarg – Otwarcie ofert

Poniżej przedstawione zostały wyniki przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z plikami.

Informacja z otwarcia ofert