SPZOZ Szpital Św. Ducha

Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej