Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży pierwszy kontakt z opieką psychologiczną w ich najbliższym otoczeniu. Jego funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodziną pacjenta oraz z jego środowiskiem szkolnym.

W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do placówki mogą zgłaszać się rodzice, dzieci oraz młodzież w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami emocjonalnymi. Osoby poniżej 18. roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń.

Zwróć się do Ośrodka jeśli np.:

  • niepokoi cię zachowanie dziecka
  • masz problem z komunikacją z dzieckiem
  • dziecko nie radzi sobie w relacjach rówieśniczych
  • dziecko przeżywa stany depresyjne bądź lękowe
  • dziecko z trudem adaptuje się do nowych sytuacji

 

W Ośrodku oferujemy:

  • porady psychologiczno-diagnostyczne
  • porady psychologiczne
  • sesje psychoterapii indywidualnej
  • sesje psychoterapii grupowej
  • sesje wsparcia psychospołecznego

 

Pomoc można uzyskać w ramach wizyt ambulatoryjnych. Kwalifikacja do leczenia w Ośrodku obejmuje wizytę domową lub wywiad w środowisku szkolnym dziecka.

W wyjątkowych sytuacjach pomoc udzielana jest także za pomocą narzędzi teleinformatycznych.

 

Organizacja udzielania świadczeń:

Aby zgłosić się na konsultację nie jest potrzebne skierowanie od lekarza.

Świadczenie jest bezpłatne, w ramach NFZ.

Na pierwszą konsultację zapraszamy wyłącznie rodziców / opiekunów prawnych dziecka.

 
Zapisy przyjmuje rejestracja przychodni POZ w Rawie Mazowieckiej .
tel. 46 307 00 48 lub 48 814 20 65

Zapraszamy na grupy warsztatowe w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Rawie Mazowieckiej – więcej informacji TUTAJ

 Poniżej znajdą Państwo niezbędne dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna RODO

Karta zgłoszenia dziecka do Poradni i Regulamin przyjęć

Zgoda na leczenie

Formularz zgody Pacjenta na kontakt ze szkołą

Zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki przez Pacjenta Poradni

Zgoda na kontakt z lekarzem lub terapeutą w sprawie pacjenta

Zgoda na samodzielne uczęszczanie dziecka na spotkania terapeutyczne

Upoważnienie do wglądu lub odbioru dokumentacji medycznej

  Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania rozmów ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży: