Struktura
Podstawowe Informacje

Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  oferuje usługi zdrowotne, które realizowane są w oddziałach szpitalnych w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz w poradniach specjalistycznych–ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Usługi te wykonywane są  w oparciu o najnowsze trendy medyczne oraz wysokiej klasy sprzęt, aparaturę diagnostyczną, a także wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Szpital posiada również w swojej strukturze organizacyjnej zakontraktowaną z Narodowym Funduszem Zdrowia Izbę Przyjęć, w której udzielana jest pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania.

Szpital jest zakładem diagnostyczno – leczniczym z ponad 600 letnią tradycją, która przekazywana przez lata wszystkim pracownikom wytworzyła w ich świadomości nieustanną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i jego rodzinie.

Zakwalifikowany do I poziomu referencyjnego Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej składa się z 5 oddziałów:

 • Oddziału Chirurgicznego,
 • Oddziału Pediatrycznego,
 • Oddziału Chorób Wewnętrznych,
 • Oddziału Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowego,
 • Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Bloku Operacyjnego,
 • Izby Przyjęć z salą obserwacyjną, Działu Anestezjologii.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Kliknij w poniższy przycisk.

 

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 zaprasza Państwa do korzystania z usług naszej przychodni.

Korzyści płynące z przystąpienia do naszego POZ to przede wszystkim:

 

 • dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej: specjalistów Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Okulistyki Dziecięcej, Medycyny Pracy oraz doświadczone Pielęgniarki i Położne POZ.
 • komfort dla pacjenta w postaci pełnego zakresu udzielanych świadczeń medycznych w oparciu o stałą współpracę z Szpitalem Św. Ducha pełne wsparcie szpitalnych lekarzy specjalistów,
 • szeroki wachlarz poradni specjalistycznych, dostęp do pełnej diagnostyki oferowanej przez Szpital Św. Ducha, w tym: laboratorium, RTG, USG, Tomograf Komputerowy, spirometria, itp.
 • ułatwiony dostęp do specjalistycznych oddziałów szpitalnych oraz nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.

Przychodnia mieści się w budynku przy ul. Niepodległości 8, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, bezpłatny parking dla pacjentów.

Druk deklaracji przystąpienia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającej przy SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej jest do pobrania w rejestracji POZ.

 

Z chwilą przystąpienia do POZ będziecie Państwo objęci opieką medyczną i w pełni możecie korzystać z usług lekarzy udzielających świadczeń medycznych w naszej placówce.

Lekarze POZ przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00. Rejestracja pacjentów od godziny 7:30. Osobiście lub telefonicznie pod numerem (46) 814-20-65.

Gwarantujemy Państwu brak kolejek i możliwość zapisów do lekarzy specjalistów w wybranych terminach.

Kontakt:

Adres: ul. Niepodelgłości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka

Rejestracja: (+48) 46 814 20 65

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Kliknij w poniższy przycisk.

Wchodzące w skład szpitala poradnie specjalistyczne mają charakter modelowej placówki przyszpitalnej. Wszystkie, wchodzące w jej skład, poradnie współpracują z Oddziałami Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej i korzystają z jego pełnej bazy diagnostycznej w zakresie m.in. badań biochemicznych, mikrobiologicznych, histopatologicznych, ultrasonograficznych, radiologicznych, endoskopowych, tomograficznych.

Poradnie uczestniczą w procesie kwalifikacji pacjentów do leczenia szpitalnego, jak również stwarzają możliwość kontynuowania leczenia i obserwacji ich po zakończonej hospitalizacji w oddziałach szpitalnych dając gwarancje pełnej i kompleksowej opieki nad pacjentem od momentu zdiagnozowania choroby aż do pełnego wyleczenia.

W skład placówki wchodzą poradnie i gabinety diagnostyczno-zabiegowe, w których udzielane są konsultacje w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 • gruźlicy i chorób płuc,
 • onkologii,
 • okulistyki dla dzieci,
 • Ortopedii,
 • odwyku oraz zapobieganiu i zwalczaniu uzależnień

Oferowane są także usługi komercyjne z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w dziedzinach:

 • chirurgii ogólnej,
 • neurologii,
 • ginekologii i położnictwa.

W przychodniach udzielane są świadczenia zdrowotne świadczeniobiorcom w ramach umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz porady osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE/EFTA na zasadach przewidzianych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Kliknij w poniższy przycisk.

 

Zakłady diagnostyki obrazowej to pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt obsługiwany przez kadrę techników elektroradiologii. 

Wszystkie usługi wykonywane w:

Pracowni RTG

W ramach tej pracowni wykonywana jest diagnostyka radiologiczna w zakresie:

 • radiologii klasycznej całego ciała,
 • badań kontrastowych radiologii klasycznej całego ciała,
 • badań kontrastowych.

Wyniki wydawane są w formie papierowej lub w formie papierowej z płytą CD. Badania rentgenowskie w formie klasycznej na kliszy RTG. 

Pracowni Tomografii Komputerowej

W ramach tej pracowni wykonywane są usługi 

poddawania analizie takich narządów jak:

 • głowy,
 • zatok,
 • klatki piersiowej,
 • jamy brzusznej,
 • miednicy.

Pracownia Tomografii Komputerowej posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie badań ambulatoryjnych za okazaniem skierowania z poradni specjalistycznej.

Pracownia USG

W ramach tej pracowni wykonywane są usługi 

poddawania analizie takich narządów jak:

 • jama brzuszna i przestrzeni zaotrzewnowa,
 • tarczyca, ślinianek,
 • gruczoł piersiowy,
 • jama opłucnowa,
 • układ moczowy,
 • gruczoł krokowy,
 • jądra,
 • tkanki miękkie,
 • układ tętniczy oraz żylny kończyn dolnych (Doppler),
 • naczyń szyjnych i kręgowych.

Personel Diagnostyki Obrazowej

Koordynator diagnostyki obrazowej: mgr. Wojciech Piotrowski 

Kontakt:

Godziny Pracy: 8:00-18:00

Rejestracja: (46) 729 059 525

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kliknij w poniższy przycisk.

Laboratorium Diagnostyczne wykonuje badania w trybie całodobowym przez 7 dni w tygodniu.
Punkt Pobrań przyjmuje pacjentów w godzinach 7.00 – 11.00 a badania w trybie CITO bez ograniczeń.

Zakres  przykładowych usług wykonywanych w ramach funkcjonowania Labolatorium:

 • Morfologia z rozdziałem leukocytów,
 • CRP,
 • Kreatynina,
 • AST,
 • ALT,
 • Bilirubina całkowita,
 • Mocz – badanie ogólne
 • Mocz – posiew,
 • Fosfataza zasadowa,
 • GGTP,
 • Amylaza,
 • TSH,
 • anty TPO,
 • antyTG,
 • anty CCP,
 • D-Dimer,
 • LDH,
 • Albumina,
 • Witamina D 25(OH),
 • Witamina B12,
 • Kwas foliowy,
 • Ferrytyna,
 • immunoglobulina lgE,
 • immunoglobulina lgA,
 • immunoglobulina lgM,
 • immunoglobulina lgG,
 • immunoglobulina lgD,

  UWAGA! W celu wykonania badania ogólnego moczu oraz posiewu moczu należy pobrać w Punkcie Pobrań specjalny pojemnik z transferem, który stosowany jest jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozlaniem moczu w czasie trwania epidemii.

  Środki Bezpieczeństwa- COVID -19

  Personel Punktu Pobrań zaopatrzony jest w odpowiednie środki ochrony (ochrona osobista, środki do dezynfekcji) celem zachowania bezpieczeństwa i dla Pacjenta, i dla siebie, i dla personelu wykonującego badania.

  Wyniki On-Line

  Wszystkie raporty z wykonanych w naszym Laboratorium badań (wyniki badań) można odebrać przez internet. Instrukcję o raz dostęp do wyników można otrzymać po zgłoszeniu takiej potrzeby w czasie wizyty w Punkcie Pobrań.

  W czasie trwania epidemii COVID-19 zaleca się szczególną dbałość o stan zdrowia i dbałość o prawidłową odporność organizmu, odpowiednie odżywianie się, właściwy odpoczynek i optymalną długość snu. 

  Pakiety diagnostyczne

   Specialnie dla Państwa została przygotowana oferta sześciu pakietów diagnostycznych, które mają za zadanie sprawdzenie działania narządów waszych organizmów. Szczegóły o poszczególnych pakietach można znaleźć tutaj...

  Kontakt:

  Informacja Punkt Pobrań: (+48) 729 059 005

  Informacja Laboratorium: (+48) 729 059 007

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

   

  Kliknij w poniższy przycisk.

   

  Na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej funkcjonują także inne jednostki. Jest to miedzy innymi:

  Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska (NPL)

  W ramach funkcjonowania NPL udzielane są:

  • porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady, świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego,
  • zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

  Godziny pracy:

  dni powszednie. 18:00-8:00 rano (następny dzień)
  dni wolne od pracy i święta. 24h

  Kontakt:

  Tel. : (+48) 729 059 545

  Wypożyczalnia koncentratorów tlenu

  Istnieje możliwość wypożyczenia koncentratorów tlenu.

  Kontakt:

  Tel. : (+48) 729 059 527

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Kliknij w poniższy przycisk.

  Na Skróty
  Dla Pacjenta
  Kontakt / Parking
  Cennik
  Aktualności
  Dlaczego właśnie my?