30
listopad 2020
[AKTUALIZACJA] Wdrożenie oprogramowania do obsługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” – ROZSTRZYGNIĘCIE

Wdrożenie oprogramowania do obsługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.

Obowiązek informacyjny w ramach postępowania przetargowego.

Odwołanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”. Numer referencyjny: ZP/09/2020.

Wezwanie – dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” o numerze referencyjnym: ZP/09/2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2020r. pod nr. 759736-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Cofnięcie odwołania – dotyczycącego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie wdrożenia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – zmiana

Umowa powierzenia

Przetarg – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na zadane pytania przez podmioty biorące udział w przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. 2

Przetarg – Zmiany Terminów Otwarcia Ofert

Poniżej przedstawione zostały zmiany terminów otwarcia ofert przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z obowiązującymi terminami.

Zmiana terminu otwarcia ofert

 II zmiana terminu otwarcia ofert

III zmiana terminu otwarcia ofert

IV zmiana terminu otwarcia ofert

V zmiana terminu otwarcia ofert

Informacja o otwarciu Ofert

Poniżej przedstawiona została informacja  o otwarciu złożonych ofert.

Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z informacją.

Otwarcie ofert

Przetarg – Wybór Najkorzystniejszej Oferty

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”.” – znak sprawy: ZP/09/2020 został rozstrzygnięty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty