27
czerwiec 2021
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę leków ZP/01/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o rozpoczęciu Postępowania w zakresie dostawy leków – znak sprawy ZP/01/2021

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Załączniki do specyfikacji
Załączniki do oferty

Przetarg – Wybór Najkorzystniejszej Oferty

Poniżej przedstawione zostały wyniki przetargu. Podmioty biorące udział w przetargu proszone są o zapoznanie się z plikami.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty