30
marzec 2023
[Aktualizacja] Pisemny przetarg ofertowy na zbycie poprzez sprzedaż używanego urządzenia medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie poprzez sprzedaż urządzenia medycznego – Tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem marki PHILIPS 2013, MIX 16-SLICE, typ 454110120021, nr fabryczny EP16E130008.

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja warunków przetargu

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy Tomografu

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu