18
grudzień 2023
[Rozstrzygnięcie] Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni w celu zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni w celu zainstalowania Systemu Telewizji Szpitalnej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę powierzchni dla Systemu Telewizji Szpitalnej – nie otwierać przed 27.12.2023 r. o godz. 10:00”.

RODO – Ogólne

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane strony biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z nami telefonicznie, e-mialowo, bądź osobiście w placówce, jednakże tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania

Przetarg – Pliki

Podmioty biorące udział w przetargu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Przetargu

Formularz ofertowy

Umowa dzierżawy

Przetarg – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na zadane pytania przez podmioty biorące udział w przetargu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami.

Pytanie i odpowiedź

Przetarg – Informacja o wyborze oferty

Informacja