Informacja dotycząca szczepień przeciw Covid-19 – ETAP 1
Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia! Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Szczepienia przeciw COVID-19

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej przyłączyły się do Narodowego Programu Szczepień. Szczepienia będą wykonywane w przychodni POZ przy ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej.

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zaszczepi wszystkich chętnych, niezależnie od tego czy są naszymi Pacjentami, czy też nie.

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

  • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
  • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19

Rejestracji można dokonać kontaktując się z SPZOZ w Rawie Mazowieckiej:

  • telefoniczne +48 46 307 00 48
  • korzystając z formularza
  • osobiście w rejestracji POZ ul. Niepodległości 8

UWAGA!!!

  1. Po przesłaniu formularza nie jest wymagany dodatkowo kontakt telefoniczny. Powiadomimy Państwa o terminie szczepienia, na które należy zgłosić się punktualnie!!!
  2. W przypadku choroby lub innych okoliczności uniemożliwiających przybycie na szczepienie prosimy o niezwłoczny kontakt.
  3. Prosimy pamiętać o tym, że spotkanie z lekarzem w dniu szczepienia dotyczy tylko i wyłącznie kwalifikacji do szczepienia. Lekarz w trakcie tej wizyty nie będzie analizował innych problemów zdrowotnych pacjenta.

 

Dokumenty do pobrania

Aby usprawnić proces kwalifikacji oraz samego szczepienia możecie Państwo pobrać wymagane dokumenty poniżej i dostarczyć wypełnione w dniu szczepienia.

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz szczepienia przeciw COVID-19 z oświadczeniem

Obowiązek informacyjny RODO – nie wymaga drukowania tylko zapoznania się

 

Informacje na temat szczepionki

SZCZEPIONKA PRZECIW COVID-19

O chorobie

COVID-19 jest ostrą wirusową chorobą układu oddechowego. W związku z tym, że choroba pojawiła się w nieuodpornionej populacji nagle w drugiej połowie 2019 roku, zaczęła się szerzyć w sposób niekontrolowany i w błyskawicznym tempie dotknęła społeczeństwa wszystkich krajów na świecie, wywołując kryzys zdrowia publicznego w niespotykanej skali.

Objawy COVID-19 są zbliżone do innych infekcji układu oddechowego i postawienie diagnozy wymaga wykonania badań laboratoryjnych. Najczęściej u zakażonych pacjentów obserwuje się: gorączkę, suchy kaszel, uczucie zmęczenia lub osłabienia. Rzadziej występują: bóle mięśniowe, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata węchu lub smaku, wysypka lub odbarwienia na palcach rąk lub stóp. W ciężkim przebiegu COVID-19 mogą wystąpić: duszność, ból/uczucie nacisku w klatce piersiowej, zaburzenia mowy (afazja), zaburzenia ruchowe. Większość zakażonych przechodzi chorobę łagodnie, aczkolwiek są opisywane długoterminowe powikłania nawet wśród osób, które łagodnie przeszły infekcję. Osoby starsze oraz osoby z chorobami towarzyszącymi mają podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu oraz wystąpienia powikłań w przebiegu COVID-19.

WHO zarejestrowała blisko 80 milionów potwierdzonych zachorowań oraz 1,8 miliona zgonów z powodu COVID-19 (dane z 29.12.2020 roku). Rejestrowana śmiertelność z powodu COVID-19 waha się w poszczególnych krajach od 0,1 do ponad 10 %, w zależności od kryteriów testowania oraz dostępu do służby zdrowia. Wciąż 80-90% społeczeństw nie zetknęła się z wirusem i jest podatnych na zakażenie. Pandemia będzie trwała, dopóki ponad 60% społeczeństw nie uodporni się drogą naturalną (przechorowanie) lub sztuczną (zaszczepienie). Po przekroczeniu tego progu odporności zbiorowiskowej, COVID-19 stanie się jedną z sezonowych chorób, z którą służby sanitarne będą walczyć jak z dziesiątkami innych chorób zakaźnych ludzi.

O szczepionce

Obecnie w krajach Unii Europejskiej do obrotu dopuszczone są dwie szczepionki mRNA (Comirnaty i Moderna).  Szczepionki te chronią przed objawami COVID-19 wywołanymi przez koronawirusa SARS-CoV-2. Szczepienie obejmuje podanie 2 dawek domięśniowo, w odstępie co najmniej 21 dni lub 28 dni. Ochrona pojawia się 7 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki. W dużych badaniach klinicznych potwierdzono wysoką skuteczność szczepionki (94,1%-95%) w ochronie przed wystąpieniem objawów COVID-19. W badaniach brały udział również osoby z chorobami towarzyszącymi. Po podaniu szczepionki mRNA mogą wystąpić działania niepożądane pod postacią: bólu w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenia, bólu głowy, bólu mięśni i dreszczy, bólu stawów, gorączki i obrzęku w miejscu wstrzyknięcia.

Źródło-https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/covid-19/

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?