Konkurs na udzielanie porad specjalistycznych przez lekarza w Poradni SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
Konkurs na udzielanie porad specjalistycznych przez lekarza w Poradni SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poprzez udzielanie porad specjalistycznych w Poradni SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 20 września 2022 roku do godziny 10:00.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?