Prawa Pacjenta

Karta Praw Pacjenta Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Zapewniamy Państwu prawo do: 

 1. Poszanowania godności osobistej niezależnie od wieku, narodowości, płci, orientacji seksualnej, czy wyznawanej religii i światopoglądu
 2. Rzetelnej informacji o stanie zdrowia.
 3. Pełnej informacji na temat diagnostyki, leczenia i przepisanych leków oraz możliwych następstwach zastosowanych metod.
 4. Troskliwej opieki ze strony personelu Szpitala.
 5. Opieki medycznej najwyższej jakości.
 6. Decydowania o podejmowaniu, bądź zaniechaniu leczenia.
 7. Wypisania ze Szpitala na własne życzenie oraz otrzymania informacji o ewentualnych skutkach podjętej decyzji.
 8. Informacji na temat personelu medycznego zaangażowanego w proces leczenia oraz w jaki sposób można się z nimi skontaktować.
 9. Uzyskania opinii innego lekarza.
 10. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 11. Wyrażenie pisemnej zgody na metody leczenia o podwyższonym ryzyku.
 12. Traktowania z szacunkiem osób odwiedzających.
 13. Poufności Państwa dokumentacji medycznej oraz zachowania tajemnicy lekarskiej.
 14. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.
 15. Informacji o kosztach przed przyjęciem do Szpitala.
 16. Wyrażania opinii na temat personelu oraz pobytu w Szpitalu.
 17. Zaspokojenia podstawowych potrzeb religijnych, niezależnie od wyznania.

Przejdź do: Polska Karta Praw Pacjenta

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?