Darowizna dla Szpitala!
W dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego groźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wszelkie formy wsparcia walki z pandemią oferowane przez podmioty biznesowe są niezmiernie cenne.

Odliczenie darowizn na zwalczanie epidemii koronowirusa COVID-19 

Na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej wprowadzono preferencyjne traktowanie darowizn przeznaczanych na cele zwalczania koronowirusa. Przepisy dotąd obowiązywały do 30 września 2020 r. Teraz rząd postanowił rozszerzyć okres w jakim będzie można przekazywać darowizny na cele związane z Covid-19.

 

Kto może odliczyć darowiznę

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Wysokość odliczeń

Wielkość odliczenia wynosić będzie dla darowizn przekazanych:

  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny;
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150 proc. wartości darowizny;
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny.
 

Jak udokumentować darowiznę

  • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
  • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

 

Realizacja odliczenia

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy:

  • obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, z najmu, dzierżawy, które są opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

 

Rachunek do wpłat:

20 1020 3352 0000 1102 0268 1823

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?