[Aktualizacja] Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ogłasza postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa w swojej placówce.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym pt. “Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala”.

 

Wszelkie informacje dostępne na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6bd64203-90f3-4e35-ade2-4596387db592

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi plikami:

Ogłoszenie o Przetargu

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie w SWZ

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

 

 

Otwarcie ofert nastąpiło 24.10.2022r. o godzinie 12:30.

Informacja z otwarcia ofert

 

Dziękujemy za udział.

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?