Kolonka

  • 7 dni przed badaniem nie należy spożywać chleba gruboziarnistego, owoców ani warzyw pestkowych
  • Dzień przed badaniem zaleca się spożyć lekkie śniadanie, na obiad zupę, między godziną 15.00 a 23.00 wypić roztwór środka, zaleconego przy przygotowaniu do kolonoskopii. Wybór leku jest uzależniony od ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych chorób towarzyszących.
  • W dniu badania nie należy spożywać żadnych posiłków,  można przyjąć leki zażywane na co dzień, popić niewielką ilością wody niegazowanej. Wyjątkiem są lekki obniżające krzepliwość krwi, w tym przypadku należy skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
  • Osoby przyjmujące leki przeciw zakrzepowe, chore na cukrzycę, matki karmiące piersią powinny zgłosić się do lekarza prowadzącego po indywidualne wytyczne przygotowujące do badania.
  • O możliwości podania znieczulenia podczas badania zapytaj jednostkę w której wykonujesz badanie.
  • Jeśli badanie wykonujesz w znieczuleniu, powinieneś na nie zgłosić się wraz z osobą towarzyszącą. Przez 12 godzin po badaniu nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i spożywać alkoholu.

Wynik badania pacjent otrzymuje po zakończeniu badania, natomiast wynik badań histopatologicznych można odebrać po około 14 dniach.

Przebieg badania:

Badanie polega na przedstawieniu obrazu z wnętrza całego jelita grubego w odpowiednim powiększeniu poprzez wprowadzenie przez odbyt kolonoskopu ( giętkiego wziernika o długości od 130 do 200 cm ). Do badania pacjent otrzymuje odzież ochronną w którą się przebiera. Następnie układa się na leżance na lewym boku z pociągniętymi kolanami w kierunku brody. Okolicę odbytu lekarz smaruje żelem znieczulającym miejscowo, w kolejnym etapie wykonuje badanie per rectum ( badanie placem przez odbyt ). Podczas badania może towarzyszyć uczucie rozpierania, wzdęcia oraz skurczów  w jamie brzusznej. Podczas badania może towarzyszyć uczucie lekkiego dyskomfortu. Badanie trwa około 15 – 30 minut.  Jeśli lekarz przeprowadzający badanie zauważy polipy w jelicie grubym, usuwa je za pomocą pętli wprowadzonej do jelita przez kolonoskop. Usunięcie polipów jest bezbolesne. Badanie trwa od 15 do 40 minut.