2
kwiecień 2024
[ROZSTRZYGNIĘCIE] Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań MR za pomocą teleradiologii dla pacjentów SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań MR za pomocą teleradiologii dla pacjentów  SPZOZ w Rawie Mazowieckiej   

Szacunkowa liczba badań w okresie trwania umowy wynosi:
opis badania MR głowy, kręgosłupa  – 2 000 szt.
opis badania MR brzucha, miednicy  – 1 000 szt.
opis badania MR stawy, kości  – 1 000 szt.
opis badania MR klatka piersiowa  – 500 szt

Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania opisu badań MR”  w  Sekretariacie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (budynek administracji, I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r.  do godz. 12.00

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia danych

Konkurs – Pytania i Odpowiedzi

Poniżej przedstawione zostały odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów, którzy biorą udział w konkursie

Pytania i Odpowiedzi 1

Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Konkurs – Otwarcie Ofert

Proszę zapoznać się z wynikami otwarcia ofert. Wszystkim firmom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu