12
Sty 2021
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zawodzie pielęgniarki długoterminowej opieki na rzecz uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – II edycja

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zawodzie pielęgniarki długoterminowej opieki na rzecz uczestników projektu pn. “CUŚ DOBREGO!”.

.

RODO – Kontrahent

Zachęcamy wszystkie firmy biorące udział w przetargu do zapoznania się z naszymi postanowieniami RODO. Klikając w poniższy przycisk przeniesieni zostaną Państwo do postanowień RODO.

Konkurs – Pliki

Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zapoznanie się z poniższymi plikami.

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

SWKO

Formularz ofertowy pielęgniarki długoterminowej

Projekt umowy